Tichý zabijak plemena

Tichý zabijak plemena

Posted by on Jan 31, 2017 in Novinky |

Tento článok je uverejnený s láskavým súhlasom pani Klára Eichacker – autorka knihy Irish Soft Coated Wheaten Terrier , ktorá má súhlas na zverejnenie od autora tohto článku pána Hans Hilverdu

Tichý zabijak plemena
Hans Hilverda

Všimli ste si niekedy, ako ľahko si rozhodcovia, vystavovatelia a chovatelia zvyknú na zmeny v plemene ? V mnohých prípadoch to ide dokonca tak ďaleko, že tieto zmeny sú postupne vydvihnuté na úroveň požadovaných charakteristík. Túto zmenu v plemene väčšinou naštartujú psy dobre známych chovateľov / vystavovateľov .
Je tu napríklad o niečo väčší malý bradáč s vzhľadom teriéra , o niečo vyrovnanejší a elegantne vyzerajúci shih tzu s dlhým krkom, veimarský ohar , ktorý je väčší a väčší a impozantnejší, „americký “ anglický špringršpaniel, len aby sme menovali niektoré plemená.
Ako náhle pes s ľahko odchylným typom začne vyhrávať, balón sa začne kotúľať. Pes ide do čestného kruhu a jeden rozhodca sa nakloní cez druhého a pýta sa : videl si toho pekného psa ? Chovatelia a vystavovatelia si všimnú, že rozhodcom sa tento určitý pes páči a skúšajú si takého psa kúpiť alebo s ním aspoň nakryť svoju fenu. V tomto momente sa zdá, že pôvodný štandard plemena nie je pre niektorých vystavovateľov dôležitý. Záleží im len na víťazstvách vo výstavnom kruhu.
Po nejakom čase sedíte pri výstavnom kruhu a pozeráte na plemeno znova. Môže sa stať, že uvidíte v triede 5 psov, a z nich 4 „odlišného „ typu od štandardu stoja vedľa korektného „ štandardného “ typu psa. Na väčšine výstav „ štandardný “ ( korektný, vyhovujúci štandardu ) pes bude považovaný za „ niečo zvláštne “ a tí skutočne „ odlišní “ budú umiestnení od prvého do štvrtého miesta. Pre tých chovateľov, ktorí sa prikláňajú k štandardu, je táto skúsenosť veľmi frustrujúca.
Pokušenie je samozrejme veľké. Mnoho z týchto odlišných psov väčšinou vyzerá žiarivo, a často majú chod, zovňajšok a pohyb taký, že vyzerá atraktívnejší ako pohyb „ štandardného “ psa . Človek musí byť veľmi silný a mať za sebou dobré zázemie so sebavedomím pre plemeno, aby odolal pokušeniu a stále kázal pravdivú vieru a udržal svoj chov v súlade so štandardom.
Keď sa objavia rozdiely v typoch v rámci plemena, vedie to často k rozkolom medzi rozhodcami a chovateľmi. Charakteristickým znakom tohto rozkolu je , že určité znaky psa sú omnoho viac zveličované tak, aby vyčnievali a boli hneď rozpoznateľné.
Je vidieť a usudzuje sa , že toto nedodržanie štandardu mnohými chovateľmi / vystavovateľmi a rozhodcami tvoria priame nebezpečenstvo pre existenciu populácií našich plemien . Na nové trendy je podstatne ľahšie si privyknúť. Oproti tomu akceptovať vrodené chyby v rámci plemena je zložitejšie.
Keď rozhodca opakovane ohodnotí psov s týmito nedostatkami známkou výborná a tiež im dajú čakateľstvo na titul šampióna, tak chovatelia sa nebudú snažiť o zlepšenie plemena, veď predsa vyhrávajú ! V týchto prípadoch len tvrdohlavci a idealisti zostanú verný plemenu a budú sa pokúšať ho zlepšiť. Ale koľko takýchto ľudí v každom plemene máme ?
Akceptovanie zmien, ktoré potešia oko, ale sú proti štandardu bez nejakých výčitiek, je otvorená pozvánka pre „ tichého zabijaka plemena “ , aby vykonal svoju devastačnú prácu v plemene.
Videné z pohľadu, že chov nie je nič viac, ako prenos genetického materiálu na ďalšie generácie a umožnenie tohto prenosu, to znamená, že niekto svojvoľne umožňuje a pomáha šíreniu geneticky odchylného materiálu nezodpovednou cestou, ktorá bude riediť genofond ( dedičný materiál ).
Nebolo by dobré, ak by si rozhodcovia a chovatelia aspoň raz za mesiac vzali do ruky štandard plemena, ktorým sú poverení a nebolo by cenné usporiadať pravidelné stretnutia chovateľov s rozhodcami k diskusii o určitých trendoch a „ nedostatkoch “ , ktoré sa v plemene objavili ? Nikdy nezabudnime , že jediným sprievodcom pri posudzovaní a chove by mal byť FCI uznaný štandard plemena.
Tak sa chovajme a robme ako praví zástancovia a rozširujme evanjelium podľa originálneho plemenného štandardu.

Read More

Vianoce 2016 – Christmas 2016

Vianoce 2016  –  Christmas 2016

Posted by on Jan 1, 2017 in Novinky, Nezaradené |

Prajeme všetkým návštevníkom našej stránky krásne a pokojné vianočné sviatky a všetko najlepšie v Novom roku 2017.

We wish all visitors of our website beautiful and peaceful Christmas holidays and all the best for the New Year 2017.

Read More