* Malý portrét plemena * – Štandard plemena

* Malý portrét plemena * – Štandard plemena

Posted by on Oct 10, 2015 in Popis plemena | 0 comments

ŠTANDARD

Pôvod:   Veľká Británia

Použitie:  teriér

Klasifikácia:   3 skupina – teriéry, 2 sekcia – nízkonohé teriéry, bez skúšky

Dátum publikovania platného štandardu:        24.06.87

Celkový vzhľad:    mohutne stavaný, hlboký hrudník a dobre dozadu ohnuté rebrá, rovný chrbát a silný zadok so svalnatými nohami vo veľkej miere dokumentujú vynikajúce spojenie sily a

aktivity.

Povaha a správanie:  malý, aktívny, nebojácny, robustný, s mimoriadnou sebadôverou a vystupovaním, ktoré dokazuje, že je ostrý na škodlivú zver. Pozorný, veselý, smelý, sebavedomý, ale

priateľský.

Hlava:  vzdialenosť medzi výbežkom temennej kosti a čelovým sklonom je len o niečo väčšia ako vzdialenosť medzi čelovým sklonom a ňucháčom. Hlava je bohato obrastená srsťou a nesená v

pravom uhle, alebo o trochu menej k osi krku. Hlava nemá byť vystrčená.

Temeno: lebka mierne vyklenutá, oblasť čela s jasnými obrysmi, temeno sa od nasadenia uši k očiam len mierne zužuje.

Čelový sklon:  hrubé nad oči vyčnievajúce výbežky čelových kostí tvoria výrazný čelový sklon a medzi očami priehlbinu.

Read More