UŠTIPNUTIE HADOM

UŠTIPNUTIE HADOM

Posted by on Oct 10, 2015 in Chov | 0 comments

Pri prechádzkach prírodou sa okrem príjemných a úsmevných príhod môžu žiaľ vašim miláčikom stať aj menej príjemné. Jedným z nich môže byť uštipnutie hadom, čo je zapríčinené vplyvom miernych zím a možno aj vplyvom globálneho otepľovania. Čo robiť v takom prípade vám priblíži pár nasledujúcich rád.

* STRET *

K pohryzeniu dochádza ak pes hada prekvapí alebo pristúpi. Najčastejším miestom poranenia sú končatiny a hlava. Prvým a neprehliadnuteľným príznakom je bolestivá reakcia – pes odskočí a bolestivo zakňučí. Bezprostredne po pohryzení pozorujeme na mieste vniknutia zubov 2 malé dierky v koži, vzdialené od seba niekoľko milimetrov.

* ZMIJA OBYČAJNÁ *

V našich zemepisných šírkach žije iba jeden druh jedovatého hada – zmija obyčajná (Vipera berus). Je dlhá 30 – 40 cm, má trojuholníkovitú hlavu ostro oddelenú od tela.

Zornice v oku sú vertikálne zúžené, má štrbinovité jedovaté zuby, zahnuté dovnútra. Celým telom jej prebieha tmavá cikcakovitá čiara.

* JED *

Tak ako väčšina hadov aj zmija útočí bleskovým pohybom a zahryzne sa iba na okamih. To stačí na preniknutie jedu do napadnutého zvieraťa. V jede zmije je okrem iných zložiek látka, ktorá spôsobuje deštrukciu krvných vlásočníc v mieste uhryznutia, čo sa prejaví tvorbou krvácanín a veľkoobjemového opuchu.

* PO UŠTIPNUTÍ *

Poranené miesto je silne bolestivé. Bolesť sa postupom času zintenzívňuje a vystreľuje na vzdialenejšie miesta. Behom 20 minút reagujú aj miazgové uzliny zväčšením a bolestivosťou. Ak sú postihnuté končatiny , opuchnú do pol hodiny. Ďalšie sprievodné príznaky sú charakterizované polklesom krvného tlaku, zrýchleným dýchaním, často aj zvracaním. Niekedy môže dojsť aj k strate vedomie.

Neskôr ( za 6 – 24 hodín ) môže nastať krvácanie do tráviaceho traktu a pľúc. Závažnosť príznakov sa stupňuje podľa miesta pohryzenia. Rizikovým miestom je hlava psa, ak jedovatý zub prenikne do cievy.

* PRVÁ POMOC *

Po pohryzení sa okamžite snažíme odstrániť čo najväčšie množstvo jedu z rany, lokalizovať zostávajúci jed a tak spomaliť jeho prienik do krvného obehu. Ranu necháme voľne krvácať a časť jedu sa pokúsime z rany odstrániť vysatím. Najvhodnejším nástrojom je prázdna injekčná striekačka alebo odsávačka na detské hlieny.

Ranu vypláchneme slabým roztokom hypermangánu alebo peroxidom vodíka. Ak to nie je po ruke, tak ranu vypláchneme aspoň čistou vodou. Rýchlosť vstrebávania jedu do organizmu spomalíme priložením škrtidla nad ranu.

Spomaliť vstrebávanie môžeme aj ochladzovaním postihnutej časti tela. Vhodným doplnkovým ošetrením je podanie antihistaminík a podľa možnosti vyhľadať čím skôr veterinárneho lekára.

* PROGNÓZA *

Prognóza po pohryzení hadom je priaznivá. Aplikácia špecifických antisér nie je u psov obvyklá. Psi sú relatívne odolné voči hadiemu jedu. Prípady úhynov sú zriedkavé a týkajú sa hlavne oslabených jedincov a alergikov.